Zapisz sie do NEWSLETTERA

 

 

RODO

Twoje zaufanie jest dla nas bardzo ważne dlatego jako Hydrosfera zapewniamy że Twoje dane są bezpieczne i poniżej przesyłamy kilka istotnych informacji na temat przechowywanych przez nas danych osobowych . 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku art.13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i ich danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Tobie przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Hydrosfera - Piotr Plutowski z siedzibą w Tczewie przy ul. Niepodległości 9e/2. Kontakt do administratora : Piotr Plutowski , tel +48-660-340-240, adres e-mail : [email protected] 

2. Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta w sklepie hydrosfera.pl , zapisywania się do newslettera oraz w związku z transakcjami dokonywanymi w sklepie Hydrosfera.

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu : 

a) umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży, obsługi reklamacji , wysyłek, płatności , zakładania i zarządzania Twoim kontem, rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b) prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych w sposób na który wyraziłeś zgodę podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

d) prowadzenia działań analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem firmy jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

e) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione :

a) spedytorom, firmom kurierskim, przewoźnikom ,

b) firmom obsługującym płatności elektroniczne oraz kartami płatniczymi 

c) firmom udzielającym kredytów

d) firmom z branży IT zajmującym się obsługa systemów informatycznych , obsługa naszych serwerów, komputerów i poczty elektronicznej

e) firmom zajmujących się nasza stroną internetową 

f) podmiotom świadczącym na rzecz naszej firmy usługi z zakresu księgowości , badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,

g) pracownikom firmy Hydrosfera Piotr Plutowski

h) firmie powstałej w wyniku przekształcenia firmy Hydrosfera Piotr Plutowski 

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 

a) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.

b) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji umów sprzedaży – przez okres konieczny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy oraz po jej zakończeniu w celach :

* dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy

* wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa , w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych 

* w celach statystycznych i archiwizacyjnych 

* maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia umowy

6. W każdej chwili masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych , prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ewentualne wycofanie zgody prosimy o przesyłanie w formie pisemnej na adres : Hydrosfera Piotr Plutowski , ul. Niepodległości 9e/2 , 83-110 Tczew lub w formie elektronicznej na adres : [email protected]

W kazdej chwili masz prawo do wniesienia skargi do Giodo gdy uznasz że przechowywanie twoich danych osobowych narusza przepisyu ogólnego rozporządenia o ochronie danych osobowych z 26-go kwietnia 2016 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

a) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; 

b) Obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

8. Twoje dane osobowe będą podlegały profilowaniu.

Będziemy korzystać z profilowania Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego tzn np. automatycznie dobierzemy dla Ciebie reklamę w oparciu o wcześniejszą aktywność na stronie, zaproponujemy produkt zgodny z Twoimi zainteresowaniami , udzielimy odpowiedniego rabatu , przypomnimy o niedokończonych zakupach itp.

Oczywiście decyzję o tym czy skorzystasz z danego rabatu czy kupisz zaproponowany przez nas produkt pozostawiamy Tobie . 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium